Fish & Chip Shops near New Barnet Rail Station

Need a Fish & Chip Shop near New Barnet?
Cod's Plaice image
Cod's Plaice
55 East Barnet Road EN4 8RN
New Barnet 0.11 miles
Fish & Chip Shops
Opening Times
Page 1 of 1